مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 
 
مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان، با توجه به اولویت های اصلی خود که عبارتند از بهبود کیفیت زندگی بیماران ، تولید علم و آموزش و پرورش پزشکان علاقه مند به فعالیت در حیطه روماتولوژی، تلاش میکند تا زیر ساخت ها ی مورد نیاز برای اجرای Disease Registry ها از جمله، در گام نخست، رجیستری سندرم شوگرن، فیبرومیالژی، لوپوس ، اسکلرودرمی ، واسکولیت و بهجت را فراهم آورده و سپس به تدریج رجیستری ها را گسترش دهد.