هسته تحقیقات روماتولوژی گیلان علاقه مند به انجام مطالعات اولیه، مرور سیستماتیک و متاآنالیز، تولید (Create یا Adopt کردن) گایدلاین های تشخیصی و یا درمانی و تولید Pathway  های درمانگاهی و یا بیمارستانی ، در حیطه های مرتبط با بیماری های روماتولوژی با اولویت آیتم های زیر می باشد:

 
1. سندرم شوگرن اولیه
2. بیماری فیبرومیالژی اولیه
3. اسکلروز سیستمیک
4. لوپوس سیستمیک اریتماتوز
5. واسکولیت
 


  

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/03/01