هسته تحقیقات روماتولوژی گیلان (H index برابر با 9 برای بیش از 50 مقاله )، تنها واحد موجود در استان گیلان جهت انجام مطالعه بر روی بیماری های روماتولوژی است. هدف فعالیت آن که به همت استاد ارجمندمان جناب آقای دکتر اصغر حاجی عباسی در سال 1391 آغاز گردید، ایجاد و گسترش زیرساخت های موردنیاز برای تولید evidence های high quality می باشد.
 
 
از جمله پروژه های ملی انجام گرفته و یا در حال انجام در آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 
1. همکاری در طراحی برنامه ثبت کشوری لوپوس سیستمیک اریتماتوز مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران
2. همکاری در طراحی برنامه کشوری آرتریت پسوریاتیک مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران
3.طراحی و اجرای برنامه ثبت کشوری سندرم شوگرن اولیه
4. طراحی و اجرای برنامه ثبت بیماری فیبرومیالژی اولیه
5. همکاری در اجرای برنامه کشوری اسکلروز سیستمیک مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران
6. همکاری در create گایدلاین دیابت در ایران مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ایران
7. همکاری در create گایدلاین بیماری های دهان و دندان معلولان و سالمندان ایران
8.همکاری با صنایع داروسازی کشور از طریق مشارکت در کارآزمائی های بالینی فاز III و IV:
    کارآزمائی بالینی مولتی سنتر فاز III آدالیمومب
    کارآزمائی بالینی مولتی سنتر فاز III دنوزومب
    کارآزمائی بالینی مولتی سنتر فاز III توسیلیزومب
    کارآزمائی بالینی مولتی سنترفاز III تری پاراتاید 
    کارآزمائی بالینی مولتی سنتر فاز IV تری پاراتاید
    کارآزمائی بالینی مولتی سنتر فاز IV آلتبرل
9. همکاری در تالیف بیش از 10 کتاب در حوزه بیماری های روماتولوژی به زبان فارسی
   
  
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1402/02/17